dijous, 12 de setembre de 2013

11 de setembre

"Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom. ...."
Martin Luther King, Jr

"El canvi no arriba sobre les rodes de la inevitabilitat, sinó que ho fa a través d'una lluita constant. Per això hem de redreçar les nostres esquenes i treballar per la nostra llibertat...."

Martin Luther King, Jr10 de setembre: Marxa dels Vigatans!11 de setembre: via catalanal'endemà: