dimarts, 4 de desembre de 2012

Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es pali, s'escrigui o es pensi.